0

هوش مصنوعی افراد را بر اساس حرکات چشم شناسایی می کند

گروه  تکنولوژی  خبری  در مهر ۷, ۱۳۹۷  توسط DIID  ... بدون نظر